Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Actes objecte de revisió en via administrativa

Els actes de procediments administratius de revisió d’ofici d’actes nuls, de declaració de lesivitat o de revocació, o mitjançant l’estimació total o parcial d’un recurs administratiu.

Relació dels actes administratius de procediments de revisió, classificats per cada procediment  administratiu de revisió.   

La revisió d’ofici de les disposicions i actes nuls, la declaració de lesivitat d’actes anul·lables, la revocació d’actes i la rectificació d’errors i la impugnació d’actes per interposició dels recursos administratius de reposició, d’alçada i extraordinari de revisió

Data d'actualització
18 de gener de 2023
Normativa
  • Decret 8/2021 Article 39.
  • Llei 19/2014 Article 10. Apartat 1. Punt g.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Mensual

Compartir