Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Acció de govern i partits polítics

Convocatòries i acords de la Junta de Govern Local

Convocatòries i acords de la Junta de Govern Local. Tots els documents han estat anonimitzats en compliment de la LOPD per tal de poder ser publicats en compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Actes objecte de revisió en via administrativa

Els actes de procediments administratius de revisió d’ofici d’actes nuls, de declaració de lesivitat o de revocació, o mitjançant l’estimació total o parcial d’un recurs administratiu.

Resolucions administratives i judicials rellevants

En aquest apartat hi figuren les resolucions administratives del cartipàs municipal que regulen el règim de competències entre òrgans municipals. gestió dels assumptes públics i de l'erari públic.