Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública

Podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública

A través d'aquest apartat, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, de conformitat amb el que preveu l'article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Enllaç

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/web/guest/tramits/-/asset_publisher/dIm4/content/dret-d-acces-a-la-informacio-publica

Data d'actualització
21 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 18 al 44.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Trimestral

Compartir