Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Resolucions administratives i judicials rellevants

En aquest apartat hi figuren les resolucions administratives del cartipàs municipal que regulen el règim de competències entre òrgans municipals. gestió dels assumptes públics i de l'erari públic.


A continuació, hi figuren les resolucions judicials fermes i les resolucions administratives d'altres organismes públics que afecten a l'ajuntament. També s'hi inclouren aquelles resolucions que, malgrat no ser fermes perquè encara es poden recòrrer, han suscritat interès pel tema del qual es tracta. La fermesa o no de les resolucions judicials no obsta a què despleguin els seus efectes jurídics.

Finalment, també s'hi contenen les resolucions relacionades amb el dret de la ciutadania a una bona administració previst a la Carta Europea de Drets Fonamentals, el qual es concreta en l'obligació de l'Administració i dels seus membres d'actuar de forma íntegra i exemplar en la gestió dels assumptes públics i de l'erari públic.

Data d'actualització
27 de novembre de 2023
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 10. Apartat 1. Punt h.
  • Decret 8/2021 Article 40.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Mensual

Compartir