Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans

La Comissió Jurídica Assessora és l’òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla per la legalitat de l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

En algunes matèries, aquestes administracions públiques estan obligades a demanar-li el parer abans de prendre una decisió (dictàmens de sol·licitud preceptiva). En d'altres matèries, poden sol·licitar-li, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva). L’Administració que li hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan estatutari (art. 72.1 de l'Estatut d’autonomia de 2006), que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència. Creada el 1932, fou restablerta el 1978.

Enllaç

https://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/Dictamens/index-de-dictamens/

Data d'actualització
22 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 11. Apartat 1. Punt a.
  • Decret 8/2021 Article 41.
Font d'informació
Del Portal Jurídic de Catalunya. De la Comissió Jurídica Assessora. Dels webs dels altres òrgans jurídics, assessors o consultius que es pronunciïn sobre les actuacions de l’ajuntament.
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir