Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Relació de llocs de treball (RLLT)

RLLT de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i dels ens instrumentals.

La relació de llocs de treball és el document a través del qual la corporació ordena i codifica els seus llocs de treball en base a les seves característiques funcionals.

Així, a la RLLT es detalla la informació de cada lloc de treball relativa a la seva denominació, l’adscripció orgànica, el tipus de lloc, la classe de personal, els grup de classificació i nivell de complement de destí, el complement específic, el tipus de jornada, el sistema de provisió, la formació requerida per a la seva provisió, altres requisits exigits i la formació rellevant que merita per a la seva provisió.

A continuació es publica la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals i empreses concessionàries de serveis de caràcter permanent.

Data d'actualització
13 de març de 2023
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt d.
  • Decret 8/2021 Article 20.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Semestral

Compartir